Imprint

Leichtkraft

Dr. Ronald Venn werkt vanuit

‘s-Hertogenbosch in heel Nederland

KvK-nr.: 88688186

Btw-nr.: NL004641478B15

Lidmaatschappen:

Orde van organisatiekundigen
en -adviseurs
Netwerk van Milieuprofessionals

Cookie- en privacyverklaring

Leichtkraft respecteert jouw privacy. Klik hier voor het privacy- en cookiebeleid.


Algemene voorwaarden

Voor de dienstverlening door Leichtkraft zijn algemene voorwaarden van toepassing welke door de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs aanbevolen worden. Klik hier voor de algemene voorwaarden.


Disclaimer

Leichtkraft publiceert op www.leichtkraft.nl (hierna ‘de website’ genoemd) inhoud in vorm van data, teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen. Leichtkraft behoudt zich daarbij het recht op elk moment de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen. De inhoud op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Voor meer informatie over aanvaarding van overeenkomsten raadpleeg “Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening”.

Leichtkraft besteedt de grootst mogelijke zorg aan de actualiteit van de inhoud op de website. Maar er kunnen onjuistheden en onvolledigheden op staan. Inhoud kan deels of volledig op een mening of zienswijze gebaseerd zijn. U kunt aan de inhoud op deze website geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

  • De inhoud op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Inhoud en structuur van de website kan op elk moment wijzigen zonder mededeling van Leichtkraft.
  • Leichtkraft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
  • Leichtkraft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar onze website.
  • Leichtkraft is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Leichtkraft of licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Voorwaarden promotioneel kansspel

Deelname is altijd gratis. Deelnemen kan vanaf 18 jaar. Looptijd is max. 2 weken vanaf publicatiedatum. Winners worden individueel benadert.

Laatste update: 27-02-2023