Privacy- en cookiebeleid

Leichtkraft, gevestigd Brabanthoeven 12a, 5244HE Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Ronald Venn is de functionaris gegevensbescherming van Leichtkraft. Hij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die Leichtkraft verwerkt

Leichtkraft verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Leichtkraft en/of omdat je deze gegevens zelf aan Leichtkraft verstrekt. Leichtkraft verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • (Zakelijk) vestigingsadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijke) factuurgegevens
 • (Zakelijke) betaalgegevens
 • IP adres
 • KvK en btw nummer
 • Inkoopnummer/referentie
 • Inhoud van correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor coaching, training en/of opleidingsdoeleinden:

 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkgever en functietitel
 • Opleidingsinformatie en werkervaring
 • Interessegebieden
 • Dieetwensen
 • (Leer)doelen, competentieprofielen en verwachtingen
 • Gespreksverslagen en gespreksduur
 • Context gerelateerde gegevens voor coaching doeleinden
 • Uitslagen van vragenlijsten, interviews en testen

Doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens worden verwerkt van Leichtkraft om uitvoering te geven aan de dienstverlening, marketingactiviteiten en betalingen. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. Leichtkraft analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leichtkraft maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Leichtkraft bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Leichtkraft zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht of het kunnen aantonen van gemaakte advies-, trainings- en coaching uren voor (her-) certificering bij beroepsverenigingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leichtkraft zal persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aanvullend hierop zie cookieverklaring!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leichtkraft en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende informatie zwart: je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Leichtkraft wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leichtkraft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Cookieverklaring

Bij het gebruik van www.leichtkraft.nl (hierna “website” genoemd) kan door Leichtkraft en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies en vergelijkbare technieken (hierna “cookies” genoemd). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je apparaat (bijvoorbeeld computer, tablet of smartphone). Leichtkraft gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op de website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen:

 • het goede functioneren van de website mogelijk te maken (noodzakelijke/technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (statistische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies);
 • redenen die niet in de boven genoemde categorieën passen (niet-geclassificeerde cookies).

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Die doet Leichtkraft met behulp van “Real Cookie Banner”. Details over “Real Cookie Banner” kan je vinden op: https://devowl.io/rcb/data-processing.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op 28 maart 2023 zijn de volgende cookies actief:

NaamCookiegroepAanbiederDoel
Real Cookie BannerNoodzakelijk/technischLeichtkraft / devowl.io GmbHToestemming voor cookies (consent management)
Comments (WordPress)FunctioneelLeichtkraft / WordPress.orgReageren en commenteren van blog-bijdragen door website-bezoekers
Gravatar
(Avatar images)
FunctioneelAutomattic Inc.Weergave van avatar afbeeldingen
Emojis (WordPress)FunctioneelWordPress.orgWeergave van emojis
Google FontsFunctioneelGoogle Inc.Weergave van mooie fonts (lettertypes)
Google reCAPTCHAFunctioneelGoogle Inc.Bescherming tegen span en misbruik
Google AnalyticsStatistiekGoogle Inc.Webanalyse met het doel om Leichtkraft een duidelijk beeld te geven van o.a. bezoekersstromen en gebruik van de website.

Google

Wij gebruiken verschillende diensten van Google Inc. (Google). Voor meer informatie over Google verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

Social-media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social-media buttons, welke u doorgeleiden naar de social-media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social-media netwerken. Als u wilt weten wat de social-media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring

Wijzigingen van deze privacy- en cookieverklaring

Leichtkraft heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Kijk daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De disclaimer op de website is van toepassing.

Neem contact op bij vragen rond om privacy en cookies!

Leichtkraft, Dr. Ronald Venn, Brabanthoeven 12a, 5244HE Rosmalen… of via het contactformulier.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 28 mart 2023.