Organisatiescan

Samen verkennen!


Interactief, participatief en hands-on

Elke reis moet ergens beginnen. Om goed te weten wat jouw organisatie in toekomst nodig heeft is een degelijke organisatiescan belangrijk.

…maar Leichtkraft is geen fan van afstandelijke, externe onderzoeken met dikke eindrapporten die niemand leest en snel in de onderste lade verdwijnen.

Daarom is een organisatiescan van Leichtkraft altijd interactief en participatief!

Samen leggen we kansen en uitdagingen bloot en verkennen toekomstige scenarios. Hiervoor gebruikt verschillende methodieken zoals participatief actieonderzoek, trend watching en scenario planning.

Organisatiescans van Leichtkraft hebben altijd het doel om een beginpunt te vormen – voor een duurzame, innovatieve en succesvolle toekomst.

Benieuwd hoe? Neem dan contact op!


Participatief actieonderzoek

Leichtkraft heeft veel ervaring in participatief actieonderzoek. We gebruiken de methodiek van Kurt Lewin voor een betrouwbare en praktijkrelevante (!) verkenning.

Deze goed onderbouwde aanpak is vooral van grote toegevoegde waarde als het onderwerp diffuus, chaotisch of complex is. Ideaal dus voor innovatie- en duurzaamheidsvraagstukken!

Leichtkraft kiest bewust voor participatief actieonderzoek, omdat dit veelvuldige mogelijkheden bied voor empowerment van medewerkers. De participatieve character en de focus op positieve verandering is een centrale bouwsteen voor draagvlak in succesvolle transities.


Trend watching en Scenario planning

Leichtkraft faciliteert onderzoek naar kansen en uitdagingen met hulp van interne en externe experts.

Door trends te identificeren en toekomstscenario’s te schetsen leggen we samen de basis voor visie- en strategieontwikkeling.

Idealiter worden trend watching en scenario planning gecombineerd met organisatiescans.

Benieuwd hoe? Neem dan direct contact op!Hier begint de weg naar meer duurzaamheid, innovatie en intern ondernemerschap.

Neem direct contact op!